✅ Diễn giả: BS Đinh Vũ Hiếu

✅ Thời gian dự kiến: 08h – 17h ngày 26/06/2021 (Thứ 7)

✅ Mục tiêu:

1. Hiểu rõ những nguyên tắc làm sạch ống tuỷ.
2. Từng bước làm sạch và tạo dạng ống tuỷ
3. Các phương pháp khử khuẩn hệ thống ống tuỷ
4. Protocol làm sạch và tạo dạng ống tuỷ hiệu quả trên lâm sàng.

❌ Vì số lượng giới hạn chỉ 25 người nên Quý Bác sĩ vui lòng đăng ký sớm để được giữ chỗ.

—————————————————————–

ĐĂNG KÝ NGAY