Tag: event

Hội Thảo “Cấy Ghép Implant Tức Thì Răng Đơn Lẻ Và Kiểm Soát Khớp Cắn Cho Phục Hình Trên Implant”

Hội Thảo “Cấy Ghép Implant Tức Thì Răng Đơn Lẻ Và Kiểm Soát Khớp Cắn Cho Phục Hình Trên Implant”

date16-12-2020

Ngày 22/11/2020, Công ty TNHH Giải Pháp Nha Khoa Hiện Đại đã tổ chức thành công Hội Thảo “Cấy ghép […]
505425890462301