Xi măng trám AHfil+

Xi măng trám AHfil+ màu A2, A3

  • 15g bột
  • 7ml nước

Sản phẩm tương đương Fuji 9

Đơn giá: 650,000/hộp

505425890462301