Xi măng gắn cầu/mão toàn sứ AHLute+

Xi măng gắn cầu/mão toàn sứ AHLute+

  • 15g bột
  • 7ml nước

Sản phẩm tương đương Fuji Plus

Đơn giá: 750,000/hộp

505425890462301