Protection Set

Protection Set

01 Khăn trải phẫu thuật chữ U (100 x 150cm), màu xanh nhạt

 

01 Khăn phẫu thuật hình chữ nhật (75 x 90), màu xanh nhạt, sợi không dệt + PE

 

02 Khăn phẫu thuật hình chữ nhật (50 x 75), màu xanh nhạt, sợi không dệt + PE

 

02 tấm bọc tay khoan và dây nước (120 x 7), trong suốt

 

 

 

 

Sản phẩm liên quan 

Implant Multi-NeO

Lava 3M

Máy cấy ghép Implant

Dây truyền nước

 

Implant Set

Doctor Set

Patient Set

Assistant Set

Tài liệu tham khảo

 

 

 

 

505425890462301