Ống bơm MTA

Ống bơm MTA

Đường kinh 0.8mm & 1.2mm

Đơn giá: 550,000/cái

505425890462301