Dây truyền nước

Dây truyền nước

  • Code 270609 – Model: NSK NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2 / Bonart Piezo Surgical System
  • Code 270610 – Model: W&H Implantmed / Nobel Biocare OsseoSet :tm:, Elcomed SA-310, Piezomed
  • Code 270613 – Model: Anthogyr
  • Code 270618 – Model: Bien Air Chiropro 980 / BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR / EMS Piezon,Master Surgery® / Esacrom Surgysonic I Surgysonic II, Surgysonic, Moto

 

Đặc điểm

 

Tính đa năng: Kết hợp dẫn nước, làm mát bên ngoài và bên trong

Tương thích: Phù hợp hầu hết với các loại thiết bị

Đóng gói: đóng gói riêng biệt

Truy xuất nguồn gốc: gấp đôi số lượng tem nhãn hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc tối ưu. Các sản phẩm Alle® được đảm bảo để mang đến độ tin cậy và chất lượng của thương hiệu Euronda.

Vô trùng: Khử trùng bằng ethylene oxide, tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo tính dư lượng

Hạn sử dụng: lên đến 5 năm

Chất lượng: cung cấp các tiêu chuẩn có chất lượng tốt nhất trên thị trường

 

 

 

Sản phẩm liên quan

Bộ sản phẩm vô trùng

Implant Multi-NeO

Lava 3M

Máy cấy ghép implant

Tài liệu tham khảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

505425890462301